Tin tức
Hoạt động
Kỳ thi tốt nghiệp các lớp học nghề năm 2012
Hàng năm trường tc nghề số 12 tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học viên các lớp học nghề khi đã hoàn thành khoá học tại trường...
Giới thiệu việc làm
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM BẮC GIANG
Trải qua trên 20 năm trưởng thành và phát triển, Trung tâm đã góp phần tích cực vào công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề của tỉnh. Hàng vạn lao động đã được Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề phù hợp tại các cơ quan...
HT Đào tạo
Đào tạo
ĐÀO TẠO TRUNG CẤP VÀ SƠ CẤP NGHỀ
Văn bản
Giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề đến năm 2015
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI “...Đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu phát triển của xã hội; có cơ chế và chính sách thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực cho ngành, lĩnh vực mũi nhọn, đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt đối với người bị thu hồi đất...”

Bản quyền 2012 - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 12 - BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Thị trấn Vôi - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 02403 638 478 - FAX: 02403 638 474
Thiết kể bởi TanTinh.,Jsc